E – sanatatea

Sfaturi si stiri pentru si despre sanatatea TA!!!

Tematica Rezidentiat 2012 – FARMACIE Tematica Rezidentiat 2012 – FARMACIE
Rezidentiat 2012 Farmacie 1. Farmacocinetica generala (1, pag. 46— 171) 2. Farmacodinamie generala (I, pag. 172 — 231) 3. Farmacotoxicologie generala (1, pag. 232... Tematica Rezidentiat 2012 – FARMACIE

Rezidentiat 2012 Farmacie
1. Farmacocinetica generala (1, pag. 46— 171)
2. Farmacodinamie generala (I, pag. 172 — 231)
3. Farmacotoxicologie generala (1, pag. 232 — 274; 3, pag. 117— 151)
4. Interactiuni medicamentoase (3, pag. 191 —220)
5.Particularităti farmacologice in unele sari patologice (3, pag. 174 — 190)
6. Antibiotice cu structură betalactamica (2, pag. 967 — 998; 3, pag. 1215— 1259)
7.Antibiotice: macrolide, aminoglicozide, tetracicline, fenicoli şi polipeptide (2, pag. 998 — 1004, pag. 1006— 1017, pag. 1019— 1030; 3, pag. 1261 — 1307)
8.Chimioterapice antibacteriene (2, pag. 1030 — 1058)
9.Analgezice opioide (2, pag.163-187; 3, pag. 1060— 1086)
10.Analgezice antipiretice (2, pag. 188 —200; 3, pag. 1088 — 1110)
11.Hipnotice şi tranchilizante (2, pag.36 —67)
12.Antidepresive (2, pag. 84— 106)
13.Anticonvulsivante (2, pag. 121 — 132; 3, pag. 976— 999)
14.Simpatomimetice şi simpatolitice (2, pag. 244 —289)
15.Parasimpatomimetice şi parasimpatolitice (2, pag. 289 — 314)
16.Antiinflamatoare steroidiene şi nesteroidiene (2, pag. 617— 634,pag.726 —749; 3, pag. 753-
776 )
17.Antiacide, antiulceroase (2, pag. 507 — 538)
18.Antihipertensive (2, pag. 425 —460; 4)
19.Antianginoase (2, pag. 411 —425; 3, pag. 321-347;4)
20.Antialergice (2, pag. 639— 660)
21.Antiastmatice (2, pag. 321 — 354)
22.Antitusive, expectorante (2, pag. 354 — 366; 3, pag. 508 — 518)
23.Stimulatoare ale contractiei miocardului, antiaritmice (2, pag. 371 — 411; 4)
24.Diuretice (2, pag. 477 — 496; 4)
25.Insulina şi antidiabetice de sinteza (2, pag. 761 — 772; 3, pag. 780 — 799)
26.Anticoagulante, trombolitice, antihemoragice (2, pag 591 —616; 4)

27. Hipocolesterolemiante (2, pag. 661 —672)
28.Vitamine liposolubile şi hidrosolubile (2, pag. 805 — 838; 3, pag. 689 —708, pag. 711 — 748)
29.Hormoni sexuali şi hormoni tiroidieni (2, pag.751 — 761, pag.772 — 797; 3, pag. 805 — 817)
30. Formularea si biodisponibilitatea medicamentelor (10, pag. 107— 144, pag. 386 —422; 11, pag. 72 —95, pag. 157— -201)
31.Preparate parenterale (11, vol I pag. 394— 536; 12, FRX pag. 492— 554, pag. 1071 — 1073; 12, FRX Sup!. 2004: pag. 135— 143)
32.Preparate oftalmice (11, vol. I pag. 558— 601; 12,FRX pag. 709 — 714; FRX – Supl. 2004: pag. 127— 135)
33.Preparate nazale (11,vol. I pag. 320 — 339; 12, FRX pag 823 — 826; 12,F.R X- Supl. 2004: pag. 120-127)
34.Suspensii farmaceutice (10, pag. 475 — 481; 12, FRX pag. 893 —894)
35.Preparate semisolide pentru aplicatii cutanate (10, pag. 513 —538; 12, FRX – Supl. 2004: pag. 152— 158)
36.Preparate transdermice (10, pag. 610 — 641; 11, vol II, pag. 841 —878; 12, FRX – Supl. 2004: pag. 171 — 174)
37.Preparate rectale (10, pag. 538 — 552; 11, vol II, pag. 893 —975; 12,FR)(, pag. 889— 893; 12, FRX Supl. 2004: pag. 145— 152)

38.Comprimate, capsule (10, pag. 553 – 593; 11, vol III, pag. 385 – 617; 12,FRX, pag. 192 – 203, pag. 284- 286; 12,FRX – Sup1.2004: pag. 52- 68)
39.Exercitarea profesiunii de farmacist (13)
40.Deontologia farmaceutică (14)
41.Regimul legal general at medicamentelor de uz uman (15)
42.Regimul legal special al medicamentelor psihotrope şi stupefiante (16, 17)
43.Inflintarea, organizarea si functionarea farnriaciei (18)
44. Aplicatiile spectrofotometrice in IR la identificarea si dozarea medicamentelor (7, pag. 353 -382; 8, pag. 89 – 113; 12, FRX – Supl. 2000, 2001, 2004, 2006)
45.Aplicatiile metodelor cromatografice in controlul medicamentelor (7, pag. 17 – 239; 12, FRX Sup!. 2000, 2001, 2004, 2006)
46.Metode spectrofotometrice de absorbtie in ultraviolet si vizibil in controlul medicamentelor (9, pag. 319 – 330; 12, FRX Supl. 2000, 2001, 2004, 2006)
47. Spectrofotometria UV-VIS aplicată in analiza medicamentului (7, pag 296 – 332; 8, pag. 55 – 88; 12, FRX – Supl. 2000, 2001, 2004, 2006)
48.Controlul limitelor de impurităti in substante şi produse farmaceutice (7, pag. 249 – 287, 12, FRX – Supl. 2000, 2001, 2004, 2006)
49.Toxicomanii: morfinomania şi heroinomania, cocainomania, toxicomanii induse de halucinogenele naturale (TI-IC) şi de sinteză (LSD), tabagismul (6, pag. 162- 165, pag. 170- 173, pag. 185- 186, pag. 188- 190)
50.Toxicologia medicamentelor: derivati barbiturici, neuroleptice, antidepresive, analgeziceantipiretice, glicozide cardiotonice (6, pag. 137- 141, pag. 142- 147,pag. 152- 155, pag. 174 – 179, pag. 195 – 197)
51. Alcaloizi tropanici, izochinolinici si indolici – generalitati si produse vegetale
(Belladonnae radix et folium, Opium, Chelidonii herba et radix, Ipecacuanhae radix, Secale comutum, Vincae minoris herba, Catharanthi rosei herba et radix) (5, pag. 371 -377, pag. 377- 384, pag. 436, pag. 465-479, pag. 492-494, pag. 508-512, pag. 515-516, pag. 531-541, pag. 594-600, pag. 583-590)
Bibliografie
1. Aurelia Nicoleta Cristea – Farmacologie generala, Ed. Didactica si Pedagogica,
Bucuresti, ediţia a II-a (revăzută şi adăugită), 2009 (cu tiraj prelungit de 1000
exemplare, în 2011);
2. Aurelia Nicoleta Cristea (sub redactia) – Tratat de farmacologie, Ed. Medicala,
Bucuresti, 2005;
3.Valentin Stroescu, Bazele farmacologice ale practicii medicale, Editia a VII-a, Editura
Medicală, Bucuresti 2001
4. Ana Muresan – Medicatia in boli cardiovasculare, Ed. Medicala Universitara
“Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, 2005;
5. Ion Ciulei, Emanoil Grigorescu, Ursula Stanescu – Plante medicinale, fitochimie si
fitoterapie, Ed. Medicala, Bucuresti, 1993;
6. Martian Cotrau, Teodor Stan, Lidia Popa, I. Preda, Maria Kincsesz-Ajtay –
Toxicologie, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1991;
7. Marius Bojita, Liviu Roman, Robert Sandulescu, Radu Oprean, Analiza si
controlul medicamentelor, vol. 2, Ed. Intelcredo, Cluj-Napoca, 2003;
8. Imre S., Muntean D.L.: Principii ale analizei medicamentului, Editura University Press,
Tărgu-Mureş, 2006,
9. Monciu C.-M., Neagu A., Nedelcu A., Aramă C., Constantinescu C.: Analiză chimică in
controlul medicamentului, Editura Medicală, Bucureşti, 2005,.
10. Sorin Leucuta – Tehnologie farmaceutica industriala, Ed. Dacia, 2001;
11. Iuliana Popovici, Dumitru Lupuliasa Tehnologie farmaceutica vol I, Ed. Polirom, Iasi,2001;
Iuliana Popovici, Dumitru Lupuliasa Tehnologie farmaceutica vol II, Ed. Polirom,
Iasi,2008;
Iuliana Popovici, Dumitru Lupuliasa – Tehnologie farmaceutica vol III, Ed. Polirom,
lasi,2009;
12. *** Farmacopeea Romana, editia a X-a, Ed. Medicala, Bucuresti, 1993;
*** Farmacopeea Romana, editia a X-a, Supliment 2000, Ed. Medicala, 2000;
*** Farmacopeea Romana, editia a X-a, Supliment 2001, Ed. Medicala, 2002;
*** Farmacopeea Romana, editia a X-a, Supliment 2004, Ed. Medicala, 2004;
*** Farmacopeea Romana, editia a X-a, Supliment 2006, Ed. Medicala, 2006;
13. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatătii, titlul XIV: Exercitarea profesiunii
de farmacist. Organizarea şi fimctionarea Colegiului Farmaciştilor din Romania, Monitorul
Oficial al Romaniei partea I nr. 372/2006
14. Decizia Colegiului Farmaciştilor din Romania nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului
Colegiului Farmaciştilor din Romania şi a Codului deontologic al farmacistului, Monitorul
Oficial al Romaniei partea I nr. 490/2009
15. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătătii, titlul XVII: Medicamentul,
Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 372/2006
16. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor şi preparatelor
stupefiante şi psihotrope Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 1095/2005
17. Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 1915/2006 pentru aprobarea norrnelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor
preparatelor stupefiante şi psihotrope, Monitorul Oficial al României partea I nr. 18/2007
18. Legea nr. 266/2008 a farmaciei, republicata, Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.
448/2009, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvemului Romaniei nr. 130/2010,
Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 890/2010.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Pareri

Intrebari Frecvente