E – sanatatea

Sfaturi si stiri pentru si despre sanatatea TA!!!

Rezidentiat 2015 : Acte necesare inscrierii la Rezidentiat Rezidentiat 2015 : Acte necesare inscrierii la Rezidentiat
Ca tot suntem in preajma rezidentiatului, va pun la dispozitie actele necesare pentru a completa dosarul de inscriere la Rezidentiat. Informatiile sunt valabile pentru... Rezidentiat 2015 : Acte necesare inscrierii la Rezidentiat

Ca tot suntem in preajma rezidentiatului, va pun la dispozitie actele necesare pentru a completa dosarul de inscriere la Rezidentiat. Informatiile sunt valabile pentru toate cele trei domenii : Medicina, Medicina Dentara, Farmacie :

Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, iniţiala tatălui şi toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate/paşaport, centrul universitar şi domeniul pentru care concurează (cu excepţia candidaţilor de la ministerele cu reţea sanitară proprie şi cei pentru Ministerul și Cercetării Științifice, pentru care concursul se susţine numai în centrul universitar Bucureşti). În cerere candidaţii vor menţiona acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet;
După finalizarea înscrierilor (23 octombrie 2015,ora 15,00) candidaţii nu mai pot solicita schimbarea opţiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub nici un motiv.

b) xerocopia buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);

c) copia legalizată a diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenţii promoţiei 2015 pot prezenta adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă;

d) adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti;

e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează;

f) copia legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele;

g) chitanţa de plată a taxei de concurs. Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidenţiat este de 360 lei (RON)/participant. Taxa se va plăti în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456,DTMB ( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024.

Multa bafta candidatilor!

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Pareri

Intrebari Frecvente