E – sanatatea

Sfaturi si stiri pentru si despre sanatatea TA!!!

Informații Rezidențiat 2022 Informații Rezidențiat 2022
Ministerul Sănătății organizează Duminica 20 Noiembrie 2022, concursul Național de Rezidențiat în domeniile Medicina, Medicina Dentară și Farmacie. Concursul se va desfășura în centrele... Informații Rezidențiat 2022

Ministerul Sănătății organizează Duminica 20 Noiembrie 2022, concursul Național de Rezidențiat în domeniile Medicina, Medicina Dentară și Farmacie.

Concursul se va desfășura în centrele universitare : București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara.

Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore.

Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

Dosarul de înscriere al candidatului va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs

  • în care se vor menționa: – numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate;
  • centrul universitar și domeniul pentru care concurează;
  • acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet;
  • declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

b) copia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului

c) copia legalizată a diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenții promoției 2021 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, copia legalizată a adeverinței privind promovarea examenului de licență;

d) adeverința (original) eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți și specialiști;

e) certificatul medical (original) privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează. Lista unităților sanitare desemnate în acest sens va fi afișată pe site-ul direcțiilor de sănătate publică.

f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;;

g) chitanța de plată a taxei de concurs achitată pe numele candidatului. Taxa se va plăti în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcția de Trezorerie a Municipiului București) beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu Nr. 1-3, sector 1, București, cod: 010024.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Pareri

Intrebari Frecvente