E – sanatatea

Sfaturi si stiri pentru si despre sanatatea TA!!!

Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conțină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, inițiala tatălui și toate...

Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conțină următoarele documente:

[green_box]

  • cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, inițiala tatălui și toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate/pasaport, centrul universitar și domeniul pentru care concurează pentru cei care candidează la rezidențiatul pe loc și respectiv unitatea sanitară și postul pentru cei care candidează la rezidentiatul pe post (cu excepția candidaților de la ministerele cu rețea sanitară proprie și cei pentru Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru care concursul se susține numai în centrul universitar Bucuresti). În cerere candidații vor menționa acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet.
  • xerocopia buletinului/cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii);
  • copia legalizată a diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenții promoția 2011 pot prezenta adeverința privind promovarea examenului de licență;
  • adeverința eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți și specialiști;
  • certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează;
  • copia legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care și-a schimbat numele;
  • chitanța de plată a taxei de concurs în valoare de 300 lei/participant. Taxa se va plăti în contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB ( Direcția de Trezorerie a Municipiului Bucuresti) beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popisteanu Nr 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024.

[/green_box]

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Pareri

Intrebari Frecvente